11 articles Talare Page 2 / 2

Att undervisa i skapande verksamhet

I filmen nedan får vi se Jonas Linderoths keynote ‘Att undervisa i skapande verksamhet’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. I skolan betraktas ibland verksamheter som bildframställning, skrivande eller olika former av digitalt skapandes som drivet av elevers eget intresse. Följaktligen finns det en förväntan på att undervisning i skapande verksamhet skall vara öppen och ha…