Arduino

arduinounoArduino är i korthet en slags liten dator. Den drivs på batteri eller med USB-koppling. Arduino är ett mikrokontrollerkort som är öppen hårdvara. Hårdvaran består av en enkel och öppen kretsdesign och stöd för in- och utgångar. Mjukvarustödet består av ett programmeringsspråk, kompilator och en bootloader som körs på kortet. Arduinohårdvaran programmeras språk som liknar C++ med vissa förenklingar och en Processingbaserad integrerad utvecklingsmiljö. Nuvarande versioner kan köpas färdigbyggda, men hårdvaruspecifikationen finns tillgänglig för de som vill bygga en Arduino för hand. Arduinon är “open source” och det finns en uppsjö varianter och kopior i olika format och storlekar som alla fungerar med mjukvaran. Exempel på varianter av Arduino är Makey Makey och Touch Board

carlheath has written 16 articles

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola - ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. 

9 thoughts on “Arduino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>