Tio kritiska frågor om skolans digitalisering

Stefan Pålsson har skrivit om Neil Selwyns föredrag på PopUpDig17 i Göteborg häromveckan. Han beskriver föredraget enligt nedan och tar upp och diskuterar de 10 kritiska frågorna Neil tar upp vidare.

Om någon pekar på Vägen, är det viktigt att vara medveten om att det även finns andra möjliga vägar. På samma sätt förhåller det sig med it och digitala medier i skolan, menar Neil Selwyn. Alla möjligheter är inte uttömda. Vägskälen har inte tagit slut. Allt kan vara annorlunda. Därför gäller det att ställa konstruktiva kritiska frågor och att reflektera kring vart vi vill gå – och varför vi vill det.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>