Vad är en maker och vad är makerkultur?

Vi befinner oss i brytningstider. Den tid människan lämnar industrisamhället och träder in i ett interaktionssamhälle.

Vad är en maker? Och vad är makerkultur? De senaste åren har man hört allt mer om makerspaces, gör-det-själv skapande och om de personer som bygger denna rörelse – makers. Men vad handlar det om? Makerkulturen är en samtida kulturyttring som förenar traditionella hantverk och konsthantverk med teknologi. I makerkulturen är skapandet, uppfinnandet, fixandet, lagandet och experimenterandet av såväl fysiska som digitala saker ett centralt fokus. I makerörelsen finner man de som engagerar sig i skapande med allt ifrån robotik, elektronik, 3D-printing, programmering till hantverk med material som exempelvis trä, textil, plast eller lera. Makerkulturen kännetecknas av en öppenhet och ett intresse för att dela sina tankar, innovationer, uppfinningar och konstruktioner. Det sker inte sällan genom globala communities på Internet, där makers delar ”recept” på allt ifrån hur man skapar en träsked till hur man bygger ett automatiskt sprinklersystem i trädgården, eller en drönare med öppen mjukvara. Det finns också ett stort fokus på lärande och delande av praktiska färdigheter.
I makerkulturen är både analoga och digitala verktyg och material värdefulla, och i många avseenden likställda. Generellt betraktar vi IT som ett verktyg för skapande. Metaforen att datorn är som en digital schweizisk armékniv, där du har en myriad av olika verktyg framför dina händer, är inte ovanlig. IT är ett av de viktigaste verktyg makers använder. För såväl delande och spridande av kunskap och idéer, som till planeringsverktyg, programmeringsverktyg, för att rita, måla, forma, teckna och skapa. Men makers betraktar också IT som ett material i sig självt. IT i vid mening – datorn, mikrokontrollern, USB-enheten, webbkameran eller mikrofonen – kan också ses som designmaterial. IT är i många avseenden att likställa med andra material, som utgör fundamentet för det du skapar. En makers projekt blandar ofta analoga och digitala material för att skapa och uppfinna nya kreationer. Det kan handla om allt ifrån skapandet av en egen handkontroll till ens datorspel, till interaktiva kläder som lyser och förändrar sitt uttryck med hjälp av olika sensorer, eller hemmabyggandet av en egen drönare.

Vad är det som gör en till en maker? Vem är det? Makern tror att kan du föreställa dig något, så går detta också att skapa. Makern är inte endast en konsument, utan också en skapare av saker. Alla kan vara makers, och vi skapar tillsammans den värld vi lever i. Makern är en lärande varelse och letar efter det outforskade, det nya att lära sig. Gärna genom att själv skapa och göra. Makern ser till processen. Det är lika viktigt med processen i sig självt som resultatet av ens skapande arbete. Makern trivs i öppna communities där det är enkelt att träffa andra, utbyta idéer, tankar, skisser och projekt.

Makern är konstnären som skapar för att gestalta en konstnärlig idé. Makern är entreprenören som testar sig fram till en ny innovation, produkt eller tjänst. Makern är hobbyisten och entusiasten som skapar för att det går. Makern är designern som gestaltar och ger uttryck genom form och funktion. Makern är läraren och eleven, som genom aktivt experimenterande, skapande och utforskande finner ny kunskap. Makern är idealisten och aktivisten som skapar nya möjligheter för världen att frodas på ett hållbart sätt.

Mark Hatch, VD för Techshop i USA, delar i sin bok Maker Movement Manifesto med sig av ett antal grundläggande principer för vad det är att vara maker, och vad som utgör makerkultur.

Skapa
Människan har skapat genom alla tider. Från den tid vi började använda verktyg för att bemästra elden och fälla byten i jakten har människan skapat. Att skapa är en del av att vara människa. Genom det vi skapar låter vi oss komma till uttryck och vi delar med oss av en del av vår personlighet.

Dela
Tar du inte emot kunskap från andra kommer du inte att kunna skapa. Och utan att dela erfarenheter med andra och, och utan att finnas i en gemensam kultur där kunskapsdelning är central, finns inte förutsättningar att skapa.

Ge
Få saker är så tillfredsställande som att ge till andra. Särskilt om det du ger till andra är något som du själv har skapat. Att ge något du har skapat är att ge bort ett minne av dig själv, en del av ditt väsen. Den sortens gåvor brukar vara de som värdesätts allra mest.

Lära
Du kan inte skapa utan att samtidigt lära. Varje ny erfarenhet är ett lärande och i ditt skapande uppstår hela tiden nya utmaningar att överkomma. Oavsett hur långt du utvecklas i ditt skapande, finns det alltid mer att lära. Nya tekniker, material, processer. Ett livslångt lärande genom skapande är något de flesta upplever som djupt meningsskapande, och ger en också möjlighet att dela med sig av sin kunskap till andra.

Rusta dig med verktyg och material
Att ha tillgång till material och verktyg i sin närhet ger dig möjlighet att skapa i stunden, att fånga tillfället och utforska. Att lära känna sina verktyg och material är ett viktigt sätt att utvecklas i sin kunskap och i sitt skapande.

Lek
Att leka och utforska sitt skapande genom ett lekfullt förhållningssätt öppnar upp sinnet och gör det möjligt att inspireras, glädjas och lustfyllt upptäcka det nya. I leken och lusten väcks ofta ny kunskap till liv, och erfarenheter formas.

Delta
Att ta del av ett community och finnas i ett större sammanhang är meningsskapande i sig, och ökar möjligheterna för dig att lära, dela och ge. Ett aktivt deltagande genom aktiviteter som mässor, möten, utbildningar, föredrag, workshops och event introducerar fler till makerkulturen, och bidrar till att utveckla kulturen i stort.

Stöd
Makerkulturen är en rörelse och för att den ska få kraft och näring att gro behöver den stöd i alla dess former, såväl intellektuellt som emotionellt, politiskt, institutionellt och ekonomiskt. Att bidra till att stödja rörelsen stärker den, och i förlängningen ditt och andras skapande.

Förändring
Möt den naturliga förändring och utveckling som uppstår i takt med att du lär dig mer om ditt skapande. Eftersom skapande är en av de saker som gör oss till människor, blir vi mer sanna till oss själva genom att möta och utvecklas med det som kommer i vår väg.

carlheath has written 16 articles

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola - ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>