Digitalsamtal #047

Den 5 och 6 oktober 2016, arrangeras MakerDays i Göteborg. MakerDays är en mötesplats för pedagoger, personal på science centers och andra som jobbar i pedagogisk verksamhet och som i workshops och från föreläsningar vill få inspiration om gränslandet mellan skapande, digitalisering och kreativitet. Eftersom Carl är en av personerna bakom arrangemanget passade det utmärkt att…

Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

I artikeln Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan | Swedish ICT skriver Stefan Pålsson för Swedish ICT om Makerdays 2016 och Jonas Linderoths föreläsning där. Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans undervisning? Har de ett värde i sig själva eller ska de främst ses som verktyg för att underlätta utvecklingen av…

Makerkultur och skola i ett internationellt perspektiv

I filmen nedan får vi se Carl Heaths keynote ‘Makerkultur och skola i ett internationellt perspektiv’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. Med utgångspunkt i det Vinnovafinansierade projektet Makerskola  sätter Carl Heath skolans engagemang för makerkultur i en internationell kontext. Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och…

Vad kan Sverige lära av Finlands införande av programmering i skolan?

I filmen nedan får vi se Linda Mannilas keynote ‘Vad kan Sverige lära av Finlands införande av programmering i skolan?’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. I föreläsningen kommer beskriver Linda det pågående arbetet med att föra in programmering och att skapa med IT som material i den finska skolan och pekar på exempel på vad Sverige har att…

Att undervisa i skapande verksamhet

I filmen nedan får vi se Jonas Linderoths keynote ‘Att undervisa i skapande verksamhet’ som hölls på konferensen Makerdays 2016. I skolan betraktas ibland verksamheter som bildframställning, skrivande eller olika former av digitalt skapandes som drivet av elevers eget intresse. Följaktligen finns det en förväntan på att undervisning i skapande verksamhet skall vara öppen och ha…