Europe code week

Europe code week är ett initiativ som startade ur en gräsrotsrörelse och sätter fokus på skapande med kod. Tanken är att göra programmeringen mer synlig, dels för att visa unga, vuxna och äldre hur de kan väcka idéer till liv med hjälp av kod, dels för att demystifiera dessa färdigheter och samla motiverade människor för att lära sig. Initiativet lanserades 2013 av unga rådgivare för den digitala agendan Europa. Som en del av sin strategi för en digital inre marknad stöder Europeiska kommissionen EU code week och andra oberoende initiativ som syftar till att öka digitala färdigheter, inklusive programmering, för olika målgrupper.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>