15 articles Scratch

Makeblock robots and drones for education at BETT 2017

I videon nedan får vi se ett samtal mellan Carl Heath från RISE Interactive och Richard från Makeblock som berättar om plattformen Makeblock. De lanserar inom kort en modulbaserad drönare, som precis som övriga robotar också går att programmera med Scratch. Det är alltså snart möjligt att som elev i skolan programmera och skapa interaktion för sin alldeles autonoma drönare.…

25 Scratch Plocka upp saker

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan plocka upp saker med Scratch. Erik börjar med att plocka in ett nytt objekt (en stjärna) som katten ska kunna plocka upp, han lägger också in kontroller för tangentbordets piltangenter så att han kan styra katten. För att katten ska kunna plocka upp stjärnan, går Erik…

24 Scratch Gravitation

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan använda gravitation för att göra ett plattformsspel i Scratch. Erik gör sina plattformar genom att skapa flera stycken objekt. Han skapar sedan en ny variabel som han döper till y-hastighet, den kan han använda sig av när han bestämmer kattens rörelse. Erik vill att katten ska falla när den…

23 Scratch Skapa ett instrument

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan skapa ett instrument i Scratch. Erik använder sig av block från kategorin “Ljud” där han kopplar ihop flera trumljud efter varandra. Genom att lägga in dem i en “för alltid”-loop och koppla ihop dem med Händelsen “när grön flagga klickas på” får Erik trumsekvensen att spelas upp när han…

22 Scratch Skapa en berättelse

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan skapa en berättelse i Scratch. Erik tar in två stycken Sprites som han sedan skapar vars ett Script för. Genom att använda blocket “skicka meddelande” under kategorin “Händelser”, skapar Erik en konversation mellan de två figurerna. Vad de säger till varandra bestämmer han med hjälp av blocket…

21 Scratch Göra ett enkelt spel

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan bygga ett eget spel i Scratch. Erik tar in en ny Sprite, en dinosaurie, som han sedan skapar block för att kunna styra med tangentbordets piltangenter. För att dinosaurien ska vara vänd åt det håll som den går skapar Erik ett block som berättar för datorn att rotationsstilen…

20 Scratch Variabler

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan lägga till liv och poäng i sitt projekt i Scratch. Genom att skapa variabeln “poäng” i kategorin data skapar Erik nya block som han kan använda i Scriptet för att visa och räkna poäng. Erik använder sig sedan av en operator för att berätta för datorn…

19 Scratch Rörelse 2

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan jobba med rörelse och positionering i Scratch. Erik förklarar hur scenen fungerar ungefär som ett rutnät där värdena för x och y visar var ett objekt befinner sig. Genom att skriva in olika värden för x och y i de olika blocken under kategorin rörelse får…

18 Scratch Få en sprite att dansa

I filmen nedan visar Erik Einebrant från Interactive Institute hur man kan skapa en dans för sin Sprite i Scratch. För att göra detta skapar Erik flera klädslar för sin Sprite som han växlar emellan genom att koppla ihop blocket “nästa klädsel” med loopen “för alltid”. För att dansen ska gå lagom snabbt lägger Erik till en fördröjning…