3 articles Leverantörer

Denna kategori innehåller länkar och kortare beskrivningar på leverantörer som tillhandahåller verktyg och material kopplade till att skapa med IT som material.

LEGO Education

Lego Education består av lösningar för undervisning och praktisk inlärning som syftar till att inspirera intresse för allt ifrån konst, humaniora och språk till vetenskap, teknik och matematik. Lego Education riktar sig till både för- och grundskola. De olika uppgifterna innehåller både fysiska och digitala lärresurser som uppmuntrar eleverna att tänka kreativt, resonera systematiskt och frigöra deras potential att forma…