LEGO Education

Lego Education består av lösningar för undervisning och praktisk inlärning som syftar till att inspirera intresse för allt ifrån konst, humaniora och språk till vetenskap, teknik och matematik. Lego Education riktar sig till både för- och grundskola. De olika uppgifterna innehåller både fysiska och digitala lärresurser som uppmuntrar eleverna att tänka kreativt, resonera systematiskt och frigöra deras potential att forma sin egen framtid. Lego Education är baserat på LEGO® system för lekfullt lärande i kombination med för läroplanen relevanta material och digitala resurser.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>