Att undervisa i skapande verksamhet

I filmen nedan får vi se Jonas Linderoths keynote ‘Att undervisa i skapande verksamhet’ som hölls på konferensen Makerdays 2016.

I skolan betraktas ibland verksamheter som bildframställning, skrivande eller olika former av digitalt skapandes som drivet av elevers eget intresse. Följaktligen finns det en förväntan på att undervisning i skapande verksamhet skall vara öppen och ha låg grad av lärarstyrning. Jonas Linderoth problematiserar detta synsätt och argumenterar för alternativa sätt att förstå kreativitet och skapande där lärarens innehållsliga och pedagogiska skicklighet blir central för elevens lärande.

Jonas Linderoth är professor i pedagogik och arbetar i sin forskning och undervisning med frågor kring spel och lek. Han har tidigare vunnit utbildningsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för sitt arbete med kursdesign.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>