Makey Makey

Med Makey Makey blir det möjligt att skapa med IT som material, där man använder detta kretskort för att styra datorn med elektriskt ledande objekt utanför datorn. Genom att koppla in Makey Makeyn, och koppla den till olika elektriskt ledande föremål, blir det möjligt att styra datorn genom att simulera knapptryckningar på tangentbordet. Till själva Makey Makeyn kommer också ett antal tillbehör, USB-kabel för att koppla till datorn, krokodilklämmor för att koppla Makey Makeyn till olika slags ledande material, och även mindre sladdar som kan användas för att koppla in än fler objekt till Makey Makeyn.

makeymakey

Makey Makey är ett lekfult och förhållandevis enkelt material som går att använda i alla åldrar, från förskola till högre utbildning. Makey Makeyn kan användas för alla former av projekt där man vill koppla den fysiska världen till ett digitalt skapande. Det går att använda den för att skapa musikinstrument, knappar och kontroller för att styra saker, joysticks för spel, och mycket mer. Den är ett kraftfullt och lekfullt verktyg för att utforska och skapa förståelse för elektricitet och elektriskt ledande föremål.

Instruktionsfilm för att komma igång med Makey Makey finns här.

carlheath has written 16 articles

Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola - ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. 

12 thoughts on “Makey Makey

  1. Pingback: Kunskapsbank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>