Woebot

Woebot är en automatiserad konversationsagent (chatbot) som hjälper dig att övervaka ditt humör och lära dig om dig själv. Den utgår från en terapeutisk ram; kognitiv beteendeterapi (KBT), och chattar med folk för att de ska kunna definiera hur de känner och vad som händer i deras liv i form av korta dagliga konversationer på engelska. Woebot pratar också om mental hälsa och välbefinnande och skickar videor och andra användbara verktyg beroende på ditt humör och behov.

Woebot är tänkt att fungera som en självhjälpsbok som du själv äger. Boten har en kombination av språkbehandling, psykologisk expertis, skrivande och humor för att skapa upplevelsen av en vänlig informativ konversation.

Chatboten byggdes ursprungligen för unga vuxna på högskolan och forskarskolan. I en nyligen genomförd studie vid Stanford Universitet framkom att Woebot ledde till signifikanta minskningar av ångestnivå och depression bland personer i åldrarna 18-28 år, en studie om detta finns att läsa här: the entire peer-reviewed study

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>