Verktyg för internkommunikation

I projektet Makerskola används flera olika verktyg, som Trello och Google Drive, för internkommunikation. På Trellos hemsida finns ett blogginlägg om andra i utbildningssektorn som valt att göra likadant. Inlägget beskriver hur Riverpoint Academy, en high school i USA, har inkorporerat den senaste teknologin för att skapa en kollaboratör lärmiljö. Det beskriver också hur eleverna använder sig av både Trello och Google Docs för att skapa gemensamma punktlistor eller dokument som hjälper dem i skolarbetet.

Fanny Lindh has written 447 articles

One thought on “Verktyg för internkommunikation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>