Vad kan Sverige lära av Finlands införande av programmering i skolan?

I filmen nedan får vi se Linda Mannilas keynote ‘Vad kan Sverige lära av Finlands införande av programmering i skolan?’ som hölls på konferensen Makerdays 2016.

I föreläsningen kommer beskriver Linda det pågående arbetet med att föra in programmering och att skapa med IT som material i den finska skolan och pekar på exempel på vad Sverige har att lära av det.

Linda Mannila kommer från Finland och jobbar som projektledare och konsult. Hon forskar inom datavetenskapens didaktik och arbetar med flera projekt relaterade till programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens i grundskolan.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>