Tinkering Fundamentals: Motion and Mechanisms

Tinkering Fundamentals: Motion and Mechanisms är en onlinekurs från Coursera som Karen Wilkinson och Mike Petrich ligger bakom.

Kursen erbjuder dig som pedagog/utbildare eller entusiast ett tillfälle att utveckla en praxis av tinkering och making. Tinkering har nyligen introducerats i utbildningsområdet som en potentiell drivkraft vad gäller kreativitet och innovation inom vetenskaplig lärande.

Kursen är praktisk, så du behöver flera verktyg och material för att kunna utföra aktiviteterna. Utöver aktiviteterna så är kursens mål också att lyfta frågan kring hur och varför Tinkering fungerar. Fokus ligger på tre aspekter: aktivitetsdesign kring specifika material, förenklingsstrategier och miljöorganisation. Kursen ger också förslag på hur det går att integrera tinkering i grundskolans vetenskapliga program.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>