The robot is present – en undersökning från DPU, Aarhus Universitet

The robot is present är en forskningsrapport framtagen på DPU, Aarhus Universitet som handlar om barns interaktion med roboten NAO på Museet i Skive, Danmark.

Undersökningen är ett litet projekt i samband med den omfattande forskningen Technucation och det viktigaste slutsatserna är följande:
Robotarna används sällan på grund av ämneskunskapliga didaktiska överväganden.
Det är upp till den enskilde läraren att utforma hur robotar kan komma in professionellt i respektive ämne.
Inköp och användning av robotar i skolan drivs till stor del av enskilda teknikintresserade entusiaster, med stöd av den lokala ledningen.
Den tid som krävs för förberedning och implementering av robotarna underskattas.
Undervisning med vissa typer av robotar introducerar en ny inriktning som annars inte är en del av det danska skolan.
Projektet genomfördes av forskare från forskningsprogrammet Future Technology, kultur och inlärningsprocesser samt ett antal elevassistenter från DPU, Aarhus Universitet. I filmklippet nedan visas en del av projektet där en grupp barn får möta roboten NAO.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>