The maker movement manifesto

The maker movement manifesto är en bok som tar upp och diskuterar Makerröselsen och hur den kommer att förändra världen. Författaren, Mark Hatch har gått i spetsen för Makerrörelsen sedan starten.Boken förklarar denna rörelse och Hatch beskriver de tekniker och verktyg som finns tillgängliga idag samtidigt som han berättar hur vanliga människor har skapat extraordinära produkter med hjälp av dessa.

maker-book

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>