The Maker Movement Isn’t Just About Making and Electronics

En transkriberad intervju och 25 min podcast med professor Mitchel Resnick from MIT Media Lab. I artikeln lyfter  Resnick en del kritiska iakttagelser kring makerrörelsen och hur lätt det är att gå vilse i ett fokus på prylarna istället för processen. Han pratar även om de fyra P:n som används i “Lifelong Kindergarten group“, en grupp från MIT som med hjälp av ny teknik och aktiviteter syftar till att engagera människor i kreativa lärandeupplevelser. De fyra P:na består av:

  • Projects – Gruppen har en vilja att designa nya verktyg som engagerar unga till att genomföra projekt.
  • Passion – När folk arbetar med saker de brinner för är de villiga att arbeta längre och fortsätta även om de stöter på svårigheter.
  • Peers – Människor lär sig bäst när de interagerar med andra
  • Play – Handlar inte bara om att ha kul, utan om att ta risker, experimentera, testa gränserna. Det mest kreativa arbetet händer när människor leker och testa gränserna.

Resnick förklarar också kring hur de använde sig av det arbetssättet när de skapade det blokbaserade programmeringsverktyget scratch. För Mitchel handlar makerrörelsen mindre om media och material, det viktiga ligger i aktiviteten att utforma kreativt och lekfullt med dessa material.

The Maker Movement Isn’t Just About Making and Electronics: EdSurge Talks to MIT’s Mitch Resnick…

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>