Dela digitalt

Dela Digitalt utvecklas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund som lanserades i november 2016. Utvecklingen sker efterhand, utifrån användarnas synpunkter. Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och genom att bedriva utveckling tillsammans, kan offentlig sektor…