Slöjd, makers och guerilla-konst är samma sak

I artikeln Slöjd, makers och guerilla-konst är samma sak – Intervju med Friederike Roedenbeck, Nämnden För Hemslöjdsfrågor finns ett intressant reportage om kopplingen mellan slöjd, konsthantverk, guerilla-konst och makers. Idéer om Do-It-Yourself, ickekonsumism och hållbarhet som är bärande snarare än valet av verktyg eller sättet att organisera sig.