Det sociala kontraktet i en digital tid

Digitaliseringskommissionen släppte idag en ny SOU – Det sociala kontraktet i en digital tid. Hela rapporten är spännande läsning för den intresserade av digitalisering. Sist återfinns ett scenario skrivet av Carl Heath som beskriver tankar om framtiden och skolan ur ett digitaliseringsperspektiv, där också aspekter av det projektet Makerskola ägnar sig åt återfinns och beskrivs. Rapporten diskuterar temaområdet det…