Tre argument för varför kunskap om internet är en förutsättning för att förstå samhället

Carl Heath reflekterar kring tre argument för varför kunskap om internet är viktigt för att förstå samhället. Videon nedan är inspelad inför en fortbildning för bibliotekarier, men argumenten är applicerbara för alla som är en del av det digitaliserade samhället.