Everyone is a Maker, but not everyone has access

I följande TED talk berättar Mark Barnett om hur vi kan förändra utbildningen genom att ta in makerprojekt. Hans vision är att alla ska ha råd och tillgång till att vara makers och menar att det inte behöver kosta. För att exemplifiera, berättar Mark om projekt han själv deltagit i där ett mobilt makerspace använts…