Digitalsamtal #007

Digitalsamtal #007 handlar om hur svårt det är att vara anonym på nätet. Om den mängd information vi medvetet och omedvetet lämnar efter oss när vi använder nätets alla tjänster. Både till de mer uppenbara aktörerna, där nätjättar som Facebook och Google är två exempel, men också de som är mindre uppenbara, som nätverksteknikern på…

Digitalsamtal #024

Digitalsamtal #024 handlar om hur yttrandefrihet, demokrati och biståndsarbete hänger ihop med internet, kryptering och annan teknik. Anders Thoresson besöker Sida och träffar där Marcin de Kaminski, som jobbar med yttrande- och nätfrihetsfrågor på myndigheten. I samtalet nämns bland annat att Whatsapp aktiverat bra kryptering för alla användare och vilken betydelse sådana beslut får för…

Digitalsamtal #044

Kryptering blir allt mer tillgängligt med appar som Signal och Wire, men också genom att kryptering tar plats i tjänster som redan har enorma användarskaror. Som WhatsApp. I Digitalsamtal 44 pratar Carl och Anders om den här utvecklingen. Hur det kommer sig att det Signal nämns som ett bra kommunikationsverktyg på demokraternas partikonvent i USA.…

Digitalsamtal #067

Nyligen släpptes en ny version av Googles webbläsare Chrome. Den ger nu en tydlig varning för okrypterade webbsidor där det också finns formulär för inloggningsuppgifter eller kreditkortsnummer. Det här är en utveckling som ligger i linje med det som Google aviserat sedan tidigare och som i sista steget sannolikt kommer innebära varningar för alla osäkra…