Digitalsamtal #018

I det artonde avsnittet av Digitalsamtal gästas podcasten av Mattias Bjärnemalm, nätpolitiskt sakkunning i Europaparlamentets gröna grupp. Samtalet med Carl Heath handlar om hur internetpolitik definieras inom EU, men framför allt om tre av de viktigaste it-relaterade frågorna just nu: Dataskydd och personlig integritet. Upphovsrätten. Den digitala ekonomin, som rymmer ett stort antal underfrågor. Hit…