Digitalsamtal #014

Dags för Digitalsamtals första gäst när Carl pratar om digital demokrati med Joakim Edvardsson Reimar, senior advisor i digital diplomati på Utrikesdepartementet. Digital diplomati kan i korthet sägas vara att med hjälp av internet och digitala verktyg utföra diplomatisk verksamhet. Området har varit under utveckling parallellt med samhällets digitalisering och speglar på många sätt hur utvecklingen sker inom…