Digitalsamtal #024

Digitalsamtal #024 handlar om hur yttrandefrihet, demokrati och biståndsarbete hänger ihop med internet, kryptering och annan teknik. Anders Thoresson besöker Sida och träffar där Marcin de Kaminski, som jobbar med yttrande- och nätfrihetsfrågor på myndigheten. I samtalet nämns bland annat att Whatsapp aktiverat bra kryptering för alla användare och vilken betydelse sådana beslut får för…