Att tänka datalogiskt – och att misslyckas

Snart ska ditt barn lära sig att tänka datalogiskt – och att misslyckas är en artikel skriven i Computer Sweden som behandlar ämnet Computational thinking. Den försöker på ett enkelt sätt att förklara begreppet, vad det innebär, dess för- och nackdelar samt hur det kan användas. Mycket av vikten ligger vid att det ska vara okej att…

Remaining Trouble Spots with Computational Thinking

Remaining Trouble Spots with Computational Thinking är en läsvärd text om bakgrund och nuläge till begreppet Computational Thinking. Texten ger en god översikt över framväxten av begreppen och hur resonemang gått kring användningen av det i skolan. Computational thinking har varit ett begrepp inom datavetenskapen sedan 1950-talet. Omkring år 2006 hävdade initiativtagarna till rörelsen CS-for-all till alla…

Digitalsamtal #047

Den 5 och 6 oktober 2016, arrangeras MakerDays i Göteborg. MakerDays är en mötesplats för pedagoger, personal på science centers och andra som jobbar i pedagogisk verksamhet och som i workshops och från föreläsningar vill få inspiration om gränslandet mellan skapande, digitalisering och kreativitet. Eftersom Carl är en av personerna bakom arrangemanget passade det utmärkt att…

Debattinlägg för datalogiskt tänkande

I artikeln Stop Teaching Programming, Start Teaching Computational Thinking argumenterar Tom Igoe för att elever ska utbildas i datalogiskt tänkande. Computational thinkers aren’t just programmers. They’re the people who can create lovely intricate patterns in Illustrator, or make a really cool gizmo in Minecraft, or make a MIDI synthesizer play crazy microtonal jazz solos. They understand…

Datalogiskt tänkande

Datalogiskt tänkande (Computational thinking på engelska) är en problemlösningsprocess för att analysera, hitta mönster, generalisera, och lösa problem för att kunna ta hjälp av datorer. DATALOGISKT TÄNKANDE – STEG 1 är en e-bokversion av arbetsmaterialet Pass 001 – 008 som vi utvecklas och används på och av Årstaskolans lärare och elever i årskurs 1-3 under hösten 2015.…

Embedding Computational Thinking in Science, Technology, Engineering, and Math

I rapporten Embedding Computational Thinking in Science, Technology, Engineering, and Math argumenterar författarna för en annorlunda strategi för att attrahera elever till beräknande vetenskap. Detta görs genom bädda in beräknande vetenskap i STEM (Science, Technology, Engineering and Matematiks), kurser som eleverna redan är skyldiga att ta. Författarna hävdar att genom att engagera eleverna i deras befintliga kurser så blir de också mer benägna…