Project bloks

Project bloks är ett forskningsprojekt som leds av Google. I projektet arbetar de med att utveckla en plattform för “tangible programming”. Syftet med “tangible programming” är att göra programmering tillgänglig för fler, genom att använda sig av “hands on” objekt/komponenter som går att kombinera för att skapa större block med flera olika funktioner. Projekt bloks består…

Koda med Chrome

Coding with Chrome är en Google-app som syftar till att hjälpa elever att lära sig mer om programmering med användning av webbteknologi. Google själva presenterar den som “ett pedagogisk IDE som visar olika Google EDU-teknologier”. Applikationen låter eleverna programmera i Blockly, Coffeescript, HTML och Javascript. Detta kan göras visuellt, via ett GUI och med hjälp av…

Scratch Blocks

Scratch Blocks är ett nytt utvecklingsprojekt för nästa generations grafiska programmeringsblock, baserat på ett samarbete mellan Google och MITs scratchteam. Det bygger på Googles Blockly-teknik och är uppbyggt för att bygga programmeringsblock i både vertikala (textbaserade) och horisontella (ikonbaserade) format. Den här första utgåvan innehåller kod för Scratchs horisontella grammatik.

Blockly

Blockly är ett verktyg som adderar en visuell kodredaktör för webb- och Android-appar. Färgade grafiska block representerar olika kodbegrepp som variabler, logiska uttryck, loopar och mer på samma sätt som Scratch. Blockly är ett visuellt sätt att bygga kod. Det är möjligt att extrahera program från Blockly till de vanligaste programmeringsspråken såsom JavaScript, Python, PHP, Lua och Dart. Projektet drivs…

Microsoft MakeCode

På Microsoft MakeCode finns block- och textredigerare för elever på olika nivåer. En interaktiv simulator ger studenterna snabb återkoppling om hur deras program körs, och låter dem felsöka deras kod. Studenter som är nya för kodning kan börja med färgade block som de kan dra och släppa in på arbetsytan för att konstruera sina program. När de är klara kan…

Hopscotch

Hopscotch är en applikation där du kan programmera egna spel, mönster, hemsidor etc. med hjälp av olika block på samma sätt som du gör i Scracth. Applikationen finns idag tillgänglig för Ipad och Iphone och går att ladda ner här: Hopscotch: Make Games   Hopscotch har en egen kanal på youtube med en mängd exempel och förslag…