Blockly

Blockly är ett verktyg som adderar en visuell kodredaktör för webb- och Android-appar. Färgade grafiska block representerar olika kodbegrepp som variabler, logiska uttryck, loopar och mer på samma sätt som Scratch. Blockly är ett visuellt sätt att bygga kod. Det är möjligt att extrahera program från Blockly till de vanligaste programmeringsspråken såsom JavaScript, Python, PHP, Lua och Dart. Projektet drivs…