Sy-kit och Makey Makey för matematikundervisning

I artikeln How Turning Math Into a Maker Workshop Can Bring Calculations to Life kan du läsa om Elizabeth Little, som är lärare på Martin Luther King Jr Middle School i Berkeley, i Kalifornien; som använder bland annat Makey Makey och sy-kit för att undervisa i matematik. På grund av budgetproblem och en ökad fokus på akademiskt lärande så slutade skolan att erbjuda mer praktiska sätt att lära sig matte, så Little tog personligen initiativ till att ta med materialet, och eleverna uppskattade det väldigt mycket.

(Fotot från Elizabeth Little)

(Fotot från Elizabeth Little)

 

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>