Sverige behöver en digital framtidsvision

I artikeln “Sverige behöver en digital framtidsvision” skriver Marie-Hélène Ahnborg mfl om en framtida nationell IT-strategi för skolan. Debatten kretsar kring hur den skola vi bygger i dag ska rusta för framtidens arbetsmarknad och samhällsliv. Vilka kompetenser behövs om trettio år och hur kan skolan förbereda för dessa? Artikeln diskuterar vidare kring hur det praktiska med att tillgängliggöra den digitala utbildningen måste kompletteras med utveckling av lärarutbildningen. Slutligen poängterar skribenterna vikten av att digitaliseringen av skolan inte ställs emot andra utmaningar som integration, lärarbrist och elever som hoppar av gymnasiet, utan istället se hur den kan medverka till att på olika sätt vara en del av lösningarna.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>