Sonic Pi

Sonic Pi är en programmeringsmiljö som är open-source, speciellt utformad för att skapa nya ljud med kod i en levande kodningsmiljö. Programmet är byggt och designat för och tillsammans med lärare för användning i klassrummet. Sonic Pi finns tillgängligt för Rasberry Pi, Mac OS X, Windows och Linux. På Rasberry Pi’s hemsida finns en tutorial för hur du enkelt kan komma igång med grunderna i Sonic Pi för att kunna koda din egen musik.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>