Slöjdämnet, makerspace och digital teknik

Slöjdportalens hemsida går det att läsa följande intervju med Susanne Tobiasson om makerspace och makerkultur i slöjden. I artikeln går att läsa om alltifrån vad ett makerspace är, hur det kan se ut, vilka det är för till hur verksamheten i ett makerspace kan kopplas till skolan och lärande. Susanne är själv slöjdlärare berättar om hur intresset kring ett makerspace har vuxit fram såväl från hennes eget, som från Kungsbackas håll och beskriver de möjligheter de ser med Kungsbacka Makerspace.

Meningen med ett makerspace kanske sammanfattas bäst med nyfikenhet, glädje och mod. Nyfikenheten att ta sig an problem, glädjen av att skapa och modet att testa tillsammans. En plats för idéer både i tanke och handling. Det finns också en hållbarhetsaspekt i en gemensam yta för kreativa, innovativa möten genom delandet på verktyg och maskiner och material, att det ger fler möjlighet att delta oberoende av ekonomisk eller social status.

Slöjdämnet, makerspace och digital teknik

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>