Slöjd och programmering

I tidningen Skolvärlden finns reportaget Eva bryter traditionerna med slöjd och programmering om kopplingarna mellan slöjd och programmering. I reportaget intervjuas Eva Söderberg om hennes ingång till makerkultur och hur hon har arbetat kring frågan: Vad händer om man kopplar ihop traditionell slöjd med nya material?

Programmering handlar om felsökning och att vara noggrann. Precis som i slöjden. Baserat på det lilla jag vet om programmering kan jag se kopplingar till pedagogisk slöjd. Jag lär mina elever en sorts analog programmering, exempelvis att programmera virkning. När jag tar upp det här under mina föreläsningar är det många som ser de här parallellerna, men vi som håller på med slöjd måste bli bättre på att visa det i verksamheter utanför slöjden.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>