Slöjd ger elever förståelse för programmering

I följande artikel från Slöjdlärarportalen får vi läsa om Carl Heaths syn på slöjden idag och hur vi kan använda it som en tillgång i slöjden istället för att ersätta den traditionella slöjden med det.

I slöjden är det processorienterade arbetssättet viktigt. Man misslyckas, testar igen, och till slut får man oftast till det. Processen att utforska, pröva, misslyckas, omarbeta och pröva igen med hjälp av både verktyg och material är en viktig del i lärandet. Barn är helt orädda för misslyckandet, vilket är bra. Tvärtom, det är viktigt och bör välkomnas. Misslyckandet visar vad som inte fungerar och kan till och med ge hänvisningar om vad som är lösningen.

Slöjd ger elever förståelse för programmering

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>