Skolverkets Omvärldsblogg om BBC micro:bit

I detta inlägg från Omvärldsbloggen skriver Stefan Pålsson om BBC micro:bits:

BBC micro:bit på väg till lärare och elever

Inlägget tar också upp den nya brittiska läroplanen som bland annat innehåller två nya ämnen:

Det ena är computing, ett teoretiskt ämne som har sin grund i datavetenskapen men som också är nära relaterat till matematik och naturvetenskapliga ämnen

och

Det andra är design and technology, ett praktiskt ämne där eleverna med hjälp av sin fantasi och kreativitet ska tränas i att lösa olika vardagsnära och praktiska problem med teknikens hjälp.

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>