Skapande med IT som material

I artikeln Skapande med IT som material – en kodknäckare till vårt digitala samhälle från horisonten.io kan du läsa en intervju med Carl Heath om makers och makerkultur i skolan. Intervjun introducerar begreppen makers och makerkultur, beskriver hur man kan jobba makerorienterat i skolan, och fördelarna med makerkulter och skapande med IT som material för dagens elever.

– Genom att arbeta med och inkludera programmering och skapande med IT som material i skolan skapar vi bättre förutsättningar för dagens och morgondagens elever att förstå sin samtid, en digitaliserad vardag. Vi skapar bättre förutsättningar för elever att gå vidare i tekniska och naturvetenskapligt orienterade högre utbildningar. Även för de som väljer att gå mot en humanistisk eller samhällsvetenskaplig väg, ökar förståelsen för sin samtid bättre.

Nedan kan du även se en video från artikeln där Amanda bygger och testar ett tjuvlarm med hjälp av LittleBits.

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>