Signalerna som styr berättelsen

Signalerna som styr berättelsen kan du läsa om ett väldigt intressant konstprojekt med tydliga makerinslag. Carl Heath skriver i Makerskolans Facebookgrupp:

Jag hamnade i Framsidan för ett projekt jag gör som inte direkt har med skola att göra, men väl makerkultur. Projektet väver samman digitalt hantverk genom särskilt kodad mjukvara knutet till arduino och en hackad Necomimi, med textilt konsthantverk av Caroline Levander, och berättarkonst av Scenlaboratoriet genom Robert Bolin och Karin Tidbeck med flera. Mer om projektet finns på www.scenlaboratoriet.se där vi försöker knyta samman teknologi, psykologi och scenkonst genom bland annat moderna designprinciper och makerkultur.

Signalerna som styr berättelsen

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>