ScratchJr

icon175x175

ScratchJr är ett programmeringsspråk som riktar sig mot barn i åldrarna fem-sju år, medan “vanliga” Scratch riktar sig till barn och vuxna från åtta år och uppåt, se rutan nedan för mer information om Scratch.

Scratch

ScratchJr finns tillgängligt gratis till iPad och Android-plattor, samt till Chrome OS. Projektet är ett samarbete mellan Developmental Technologies (DevTech) Research GroupEliot-Pearson Department of Child Study and Human DevelopmentLifelong Kindergarten, och Playful Invention Company.

Exempel på ScratchJrs grafiska gränssnitt

Bruno Söderström has written 89 articles

One thought on “ScratchJr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>