Scratch

576px-Scratchcat.svg

Scratch är ett visuellt programspråk som utvecklat av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab. Scratch är gratis att använda och är tillgängligt online eller som en applikation till Windows, OS X, och Linux. En nyare version av Scratch går att testa här: Scratch 3.0.

Scratch är en form av blockprogrammering, vilket innebär att man bygger ihop  (för mer om blockprogrammering läs t.ex. denna artikel från Pedagog Västerbotten).scratch

Världen du skapar i kallas en Scen, och de olika figurerna i Scenen kallas Sprajtar. Du skapar skript åt dina Sprajtar genom att dra block och sammanfoga dem (se bilden ovan). De olika blocken du kan välja inkluderar: Rörelse, Utseende, Ljud, Penna, Data, Händelser, Krontroll, Känna av, Operatorer, m.m.

Du kan även välja bakgrund till din Scen och ändra utseendet på din Sprajt antingen från förinställda bilder eller sådana du själv ritar eller importerar.

Scratch kan användas för att skapa spel, filmer, interaktiva berättelser, och mycket annat.

Bruno Söderström has written 89 articles

9 thoughts on “Scratch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>