Scratch Blocks

Scratch Blocks är ett nytt utvecklingsprojekt för nästa generations grafiska programmeringsblock, baserat på ett samarbete mellan Google och MITs scratchteam. Det bygger på Googles Blockly-teknik och är uppbyggt för att bygga programmeringsblock i både vertikala (textbaserade) och horisontella (ikonbaserade) format. Den här första utgåvan innehåller kod för Scratchs horisontella grammatik.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>