REturen – ett kreativt återvinningscenter

REturen är ett kreativt återvinningscenter beläget på Norra Hisingen i Göteborg. Centret samlar på restmaterial från samhället och använder sig av modern teknik och digitala verktyg för att skapa en plats där människor kan träffas för att utforska restmaterial tillsammans i olika processer. Det är en plats för hållbarhet, kreativitet, inspiration, teknik och delande mellan människor. REturen är ett initiativ från Sektor utbildning på Norra Hisingen, Göteborg och drivs som projekt med pengar från Miljöförvaltningen, Göteborgs stad och finns till för skolor och förskolor belägna på Norra Hisingen.

“Centret ska vara en självklar mötesplats för närsamhället och för olika grupper inom stadsdelens verksamheter. Här ska vi samverka med olika aktörer kring hållbarhet samt konstnärliga och pedagogiska frågor, tillsammans med teknik och digitala verktyg. Det blir en plats för utveckling av kreativa processer och konstnärlig verksamhet.”

Fanny Lindh has written 447 articles

One thought on “REturen – ett kreativt återvinningscenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>