Remaining Trouble Spots with Computational Thinking

Remaining Trouble Spots with Computational Thinking är en läsvärd text om bakgrund och nuläge till begreppet Computational Thinking. Texten ger en god översikt över framväxten av begreppen och hur resonemang gått kring användningen av det i skolan.

Computational thinking har varit ett begrepp inom datavetenskapen sedan 1950-talet. Omkring år 2006 hävdade initiativtagarna till rörelsen CS-for-all till alla inom K-12-utbildningen att alla människor skulle kunna dra nytta av Computational thinking. I ett försök att vädja till andra områden förutom CS, erbjöd de vaga och förvirrande definitioner av Computational thinking. Som ett resultat kämpar dagens lärare och forskare med tre huvudfrågor: Vad är Computational thinking? Hur kan det bedömas? Är det bra för alla?

Betydelsen av Computational thinking, som utvecklats sedan 1950-talet, är tydlig och stöder mätning av studenternas framsteg. Påståendena att det gynnar alla är ännu inte verifierade. Denna undersökning av Computational thinking skärper definitionen av algoritmen själv: en algoritm är inte någon stegsekvens utan en serie steg som styr en abstrakt maskin eller beräkningsmodell utan att kräva mänsklig bedömning. Computational thinking innefattar utformning av modellen, och inte bara stegen för att kunna styra den.

Remaining Trouble Spots with Computational Thinking, illustration

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>