Programmeringens återkomst

I inlägget Programmeringens återkomst skriver Patrik Lilja, Anna-Lena Godhe, Catarina Player Koro, alla universitetslektorer vid Göteborgsuniversitet, om programmering och makerkultur. Inlägget ger en bakgrund till dagens debatt om programmering i skolan, presenterar det konstruktionistiskt lärandeperspektiv och Seymour Paperts idéer, och reflekterar över bland annat datalogiskt tänkande. Allt som allt mycket läsvärt. Efter du läst detta inlägg är det också värt att läsa uppföljaren, så att säga, Datalogiskt tänkande och formaliseringens fallgropar som går in djupare på begreppet datalogiskt tänkande.

Bruno Söderström has written 89 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>