Programmering utan datorer

I artikeln “In Finland, Kids Learn Computer Science Without Computers” skriver Emily DeRuy om hur elever i den finska skolan lär sig programmering utan att behöva använda datorer. Istället för att se programmering som en isolerad kunskap som enbart har med datorer att göra så får de finska barnen lära sig att tänka på kodning och programmering som verktyg för att undersöka som kan användas i flera olika ämnen. Inspirerade av boken Hej Ruby, introduceras barnen till programmering genom bland annat stickning och storytelling. Med ingångspunkten att “Även de största problemen i världen är bara små problem som sitter ihop”, arbetar den finska skolan aktivt med lärande och förstående för hur saker fungerar och hänger ihop.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>