PopUpDig17 – en konferens av Göteborgs Universitet om skolans digitalisering

PopUpDig17 är en konferens om digitaliseringen av skolor som anordnas av Learning och IT-gruppen på Göteborgs Universitet. Det är en endagskonferens som innehöll två nyckeltal från internationellt kända forskare, en paneldiskussion, en serie workshops som behandlade ämnet från många olika synvinklar samt en EdCamp.

Talarnas keynotes spelades in och går att se här med gästprofessor Neil Selwyn först ut. I sitt föredrag lyfter Neil 10 kritiska frågor angående IT och utbildning som han sedan besvarar och ger förslag på lösningar till.

Talare nummer två, Ben Williamson från University of Stirling i Storbritannien, redogör i sitt föredrag för hur brittiska IT-läroplaner har formats av olika intressegrupper. Han tar upp hur regeringens minskande inflytande på läroplanen ibland lett till skyndsam och ensidig läroplanutveckling.

Slutligen hölls en paneldebatt ledd av Ingela Bursjöö, Anette Jahnke och Carl Heath där de delade med sig av sina åsikter om kodning i skolor och dess förhållande till mer allmänna pedagogiska och framtida ekonomiska/sociala mål.

 

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>