Ototo

En Ototo fungerar likt en Makey Makey med skillnaden att den drivs på batteri istället för att behöva kopplas in till en dator. Med Ototo kan du skapa musik och på olika sätt interagera med ljud. Varje tangent representerar en ton och när du trycker på tangenten spelas denna ton upp. Med hjälp av krokodilklämmor du kan ansluta ledande material till Ototon och använda dem för att utlösa tonerna.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>