One-shot video

En one-shot video är en teknik där deltagarna använder en smartphone för att skapa en kort video på någon/några minuter som visar deras arbete. Deltagarna avslutar en aktivitet genom att tillsammans göra en presentation av sina erfarenheter, vilket tvingar dem att strukturera sina idéer till en fokuserad beskrivning. Det kan vara bra att ha något material att filma eller visa för kameran, då det oftast blir enklare att beskriva idéer på det sättet. På så sätt behöver inte deltagarna heller synas i bild om de är obekväma med det utan fokus kan ligga på materialet. Tekniken resulterar i en improviserad film där tittaren kan ta del av processen och tänket kring resultatet utan att en stor och seriös presentation behöver göras. Här finns en instruktionsvideo som förklarar hur du enklast gör en one-shot video.

genericvideoguide-01-900x636

Fanny Lindh has written 447 articles

2 thoughts on “One-shot video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>