NFER studie om elevers kunskapsvinning av programmering i Code Clubs

National Foundation for Educational Research (NFER) är Storbritanniens största oberoende leverantör av forskning, bedömning och informationstjänster för utbildning, utbildning och barntjänster. Randomised Controlled Trial and Process Evaluation of Code Clubs är en studie och processutvärdering av Code Clubs utförd mellan juni 2015 och september 2016. Code Club UK är ett rikstäckande nätverk av efterskola klubbar för barn i åldern 9-11 år, med stöd av volontärer, projekt och läromedel.

Studie beskriver resultatet av elevers programmering i code clubs – vilka kunskaper de får med sig och inte. Nedan citat beskriver de resultat som NFER ser som viktiga:

Att delta i Code Club i ett år påverkar inte elevernas beräkningstänkande utöver förändringar som uppstår i alla fall. Både interventions- och kontrollgrupper ökade emellertid sina Bebras-poäng mellan baslinje och slutpunkt.

Att delta i Code Club förbättrar elevernas kodningsförmåga i Scratch, HTML / CSS och Python, även när kontrollbarn lär sig kodning inom den vanliga läroplanen.

Kod Club-elever rapporterade ökad användning av alla tre programmeringsspråk och av datorer mer generellt.

Effekter på förståelse av begrepp och utveckling av förtroende för kodning sågs i slutet av första termen som täckte Scratch. Det tar emellertid två till tre villkor för att se elevernas ökade oberoende och motståndskraft i problemlösning.

Nyckeln till framgången med Code Clubs är tillgång till Code Club UK-projekt och lärarkommentarer, rapporterade att vara högkvalitativa, klara och enkla och lätta att leverera – även för dem som inte har någon tidigare kodningserfarenhet.

Fanny Lindh has written 447 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>